Nyt fra Skjern Håndbolds bestyrelse og DHF

D. 07-04-2020 kl. 14:36
Nyt fra Skjern Håndbolds bestyrelse og DHF

DHF har i dag valgt, at der som følge af Covid-19 ikke skal spilles flere kampe i denne sæson. DHF har samtidig besluttet at man stadfæster nuværende stilling, som betyder at Skjern Håndbold ender på en 5. plads i Primo Tours Ligaen og dermed ikke opnår kvalifikation til en af de europæiske turneringer.

Skjern Håndbolds bestyrelse:

Skjern Håndbold har siden 9. marts 2020 haft hjemsendt medarbejderne – en periode som nu forlænges i yderligere ca. 2 måneder. Det er selvsagt en trist situation for alle, men vi er naturligvis opmærksom på, at lige nu er der andre ting, som bare er vigtigere.

Mange spørgsmål trænger sig på.

Vi kan ikke svare på alle – men er glade for den store interesse og opbakning, vi møder overalt.

Hvad med økonomien i indeværende sæson?
-Vi søger naturligvis de hjælpepakker, som staten har udbudt.

Det er vores håb, at de kan dække de manglende indtægter der er budgetteret med ift. de sidste store kampe. Vi er glade for at vi har en fornuftig egenkapital, som primært består af likvide midler.


Hvad med økonomien næste sæson?

-Med statsministerens udmelding blev der også stillet spørgsmål tegn ved, hvordan og hvornår vi kan vende tilbage til en fyldt Skjern Bank Arena.

Vi oplever dog allerede nu en kæmpe opbakning fra sponsorer og medlemmer af erhvervsklubben. Usikkerheden er stor i erhvervslivet, men vi er meget taknemlige for den store vilje og interesse, vi møder.

Vi vil kæmpe indædt for at fastholde vores placering i toppen af ligaen, men vi har tænkt os at udvise ansvarlighed ved indtil videre at afvente med yderligere forstærkninger til næste sæson.

Vi vil på et senere tidspunkt redegøre for spiller/træner setup til sæsonen 2020/21. Der vil samlet set være en besparelse på dette set-up ift. sæsonen 2019/20.

Medarbejdere har samtidig vist en fantastisk solidaritet med klubben og vores sponsorerer ved af egen drift at komme med besparelser og tiltag, som vil have en positiv påvirkning af økonomien til næste år på 500.000 kr.

De ”gamle” Skjern Ultras medlemmer har taget initiativ til en indsamling blandt klubbens mange fans og på den måde hjælpe Skjern Håndbold til at komme så styrket som muligt igennem corona-krisen

 

Andre forhold:
Efter påske vil i samarbejde med Skjern Bank afvikle afstemningen om Årets Spiller i Skjern Håndbold. Dette vil ske online - og mere følger omkring dette.

På et passende tidspunkt vil vi finde en anledning, hvor vi kan tage behørigt afsked med de spillere, som stopper i Skjern Håndbold efter denne sæson.

Anders Dahl Golf Cup den 3. juni vil enten blive flyttet eller aflyst – dette afgøres senere.

Ja – og så er der sikkert mange andre ting, som vil dukke op undervejs. Vi lever i en uvis tid, hvor udtrykket om at tage en dag ad gangen for alvor er blevet en realitet

I den kommende tid vil Skjern Håndbolds kontor bemandes på skift af nedenstående personer.

Kontakt:
Søren Ostersen, tlf. 2055 4420 / mail: soren@skjernhaandbold.dk
Helle Gidsel, tlf. 2136 6612 / mail: helle@skjernhaandbold.dk
Carsten Thygesen, tlf. 4011 3094 / mail: ct@thygesenholding.dk

Vi glæder os til at se alle igen – og indtil da så pas godt på hinanden.

 

 

Støt vores sponsorer