Sponsorer for Skjern Kristne Friskole

Antal km: 45
Indkørte kr. i alt: 12.670,-

Rytter: Jan Risbjerg 

Sponsorer:

Skjern Installationsforretning A/S
Nova Nordic A/S
Runi A/S
Elever og Forældre på SKF (Skjern Kristne Friskole)
Personalet på SKF
Tarm Idrætscenter
Kjær's Tømrer
Charlotte Bæk 

 

 

Støt vores sponsorer