Sponsorer for Vognmand Kim Christensen

Antal kalorier: 862
Indkørte kr. i alt: 20.311,-

Rytter: Peter Hvolgaard

Sponsorer:
 
Lastas Trucks Danmark A/S
Martinsen
Skjern Paper
Skjern Bremser
Jacobsen & Winding
Uhrenholt I/S
Skjern Brolægning og Entreprenørforretning ApS
 

 

Støt vores sponsorer