Generalforsamling i erhvervsklubben på Hotel Fjordgården

Genvalg til revisor, flot medlemsfremmøde og foredrag ved triatlet, Camilla Pedersen, stod på dagsordenen onsdag (d. 7. sep) aften til generalforsamling i Reds & Greens.

70 medlemmer var onsdag aften mødt op til generalforsamling i Reds & Greens.

Formanden Henning Jensen aflagde beretning, hvor han blandt andet pointerede den synlighed, som erhvervsklubben og Skjern Håndbold skaber for hele vores region.

Poul Frandsen gennemgik økonomien, som blandt andet viste at erhvervsklubben har bidraget med cirka 3 millioner kroner til Skjern Håndbold A/S samt kr. 100.000,- til talentudvikling i ungdomsafdelingen.

Jeppe Jessen og Hans Jeppesen blev genvalgt til bestyrelsen, lige som der var genvalg til Hans Jørn Mikkelsen og Kim Brarup som revisor.

Efter middagen var der spændende foredrag ved triatlet Camilla Pedersen, Esbjerg over temaet ”Winners never quit and quitters never win”

Støt vores sponsorer