Onsdag d. 19/8 2020 afholdtes Reds & Greens generalforsamling for 85 medlemmer af erhvervsklubben. Mødet blev afholdt hos et af medlemmerne, Restaurant Stauning Havn, hvor vi nød de hyggelige rammer og den gode mad.

Generalforsamlingen bød på regnskabsfremlæggelse og godkendelse heraf. Derudover var der genvalg til bestyrelsen af Hans Jeppesen samt nyvalg til Dorte Meldgaard, Hansen & Larsen. Jeppe Jessen genopstillede ikke. Endvidere var der genvalg til revisorerne Hans Jørn Mikkelsen og Kim R. Brarup.

Efter generalforsamlingen var der indlæg ved landstræner Nikolaj Jacobsen, der fortalte om livet som træner med de udfordringer og oplevelser, som det byder på. Som Nikolaj Jacobsen udtrykte det: -Jeg er 95% glad dreng - men jeg vil bare gerne vinde! 

En aften med oplevelser og netværk i Reds & Greens regi.

 

Besøg af landstræner Nikolaj Jacobsen, der på generalforsamlingen fortalte om livet som træner


 

JHF Æresnål til John Jensen

I forbindelse med Reds & Greens generalforsamling blev JHF æresnål i sølv overrakt til mangeårigt bestyrelsesmedlem, John Jensen. 46 år års uafbrudt bestyrelsesarbejde, løsning af mange forskellige ad hoc opgaver, spiller, træner m.m. står bl.a. på John Jensens CV. På billedet er det formand for JHF Kreds 2, Per Skovgaard, der overrækker nålen til en meget overrasket John Jensen.

Læs mere

      
 

En utrolig smuk sommeraften hos Restaurant Stauning Havn ved årets generalforsamling d. 19/8-2020

 

Støt vores sponsorer