Generalforsamling i erhvervsklubben på Bechs Hotel

Genvalg til revisor, flot medlemsfremmøde og foredrag ved Mads Laudrup, stod på dagsordenen onsdag (d. 6. september) aften til generalforsamling i Reds & Greens.

60 medlemmer var onsdag aften mødt op til generalforsamling i Reds & Greens.

Formanden Henning Jensen aflagde beretning, hvor han blandt andet pointerede den synlighed, som erhvervsklubben og Skjern Håndbold skaber for hele vores region.

Carsten Thygesen gennemgik økonomien, som blandt andet viste at erhvervsklubben har bidraget med over 3 millioner kroner til Skjern Håndbold A/S og et overskud på 15.000 kr.

Henning Jensen, Allan T. Jensen og Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, lige som der var genvalg til Hans Jørn Mikkelsen og Kim Brarup som revisor.

Finn, Bechs Hotel sørgede for den gode mad, hvorefter der var foredrag ved Mads Laudrup med efterfølgende stor spørgelyst.

Formand Henning Jensen takker Mads Laudrup ved årets generalforsamling

Støt vores sponsorer