Onsdag d. 28/8 2019 afholdtes Reds & Greens generalforsamling for 70 medlemmer af erhvervsklubben. Mødet blev afholdt hos et af medlemmerne, Bechs Hotel, Tarm, hvor vi nød de hyggelige rammer og den gode mad.

Generalforsamlingen bød på regnskabsfremlæggelse og godkendelse heraf. Derudover var der genvalg til bestyrelsen af Allan T: Jensen samt nyvalg til Ralf Alstrup og Jan Thomsen. Niels Jørgen Nielsen og Henning Jensen genopstillede ikke. Endvidere var der genvalg til revisorerne Hans Jørn Mikkelsen og Kim R: Brarup.

Efter generalforsamlingen var der indlæg ved TV2 Sportens chefredaktør, John Jäger, som gav os et nuanceret indblik i sportens verden - med fokus på håndbold og cykling.

En aften med oplevelser og netværk i Reds & Greens regi.

Formand Henning Jensen genopstillede ikke til bestyrelsen, og næstformand i Skjern Håndbolds bestyrelse, Hans Jeppesen, takkede Henning for mange års flot Reds & Greens arbejde

Støt vores sponsorer