STOLT HOVEDSPONSOR SIDEN 1992

Vision og mål

Vision

Skjern Håndbold vil til stadighed være en naturlig og aktiv del af det sociale netværk, der skal være med til at sikre hele mennesker i et godt miljø. Derudover har klubben klare sportslige målsætninger, der betyder, at klubben fortsat ønsker at være med til at præge dansk håndbold.

Grundholdningen i klubben er derudover, at man skal være velorganiseret og bygge på sunde holdninger. De værdier og den specielle ånd, der i dag findes på og udenfor banen værdsættes højt.
Disse ønsker Skjern Håndbold at værne om, og sætter dem over de sportslige mål. Dermed også sagt at de sportslige målsætninger ikke må betyde økonomiske satsninger, der kan medføre at klubben ikke fremover kan leve op til vestjysk fornuft.

 

Mål

Målene for Skjern Håndbold er flere og disse revideres løbende, således klubben og målene er realistiske.

 

Målsætninger 2022/23:

Skjern Håndbold har målsætning om at vinde medaljer samt kvalificere sig til en af de europæiske turneringer.

I ungdomsårgangene er det målet, at hver årgang er repræsenteret i A-rækken.

Generelt er klubbens målsætning at skabe sunde rammer for alle spillere - uanset niveau, hvorfor alle er velkomne i Skjern Håndbold.